Ο ρόλος και η προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, στα  πλαίσια  του  μακροχρόνιου  ενεργειακού  σχεδιασμού»,  που  ανέλυε  την  ανάγκη  μακροχρόνιου  ενεργειακού  σχεδιασμού  και  της  προοπτικής  του  μεγαλύτερου  ενεργειακού κέντρου της χώρας