Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων»


- ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ

προσκληση υποβολής αιτήσεων 2019-2020
- Flyer ενημερωτικο για το μεταπτυχιακο
- ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ