Υποβολή υπομνήματος με θέσεις-προτάσεις του ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας για το Συνέδριο «Restart Kozani»


Υποβολή υπομνήματος με θέσεις του ΤΕΕ.ΤΔΜ sτο αναπτυξιακό συνέδριο Restart Kozani