Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από τον κ.Διάφα Σπυρίδωνα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Διάφας Σπυρίδωνας υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με την κατασκευή του παραρτήματος του ΚΤΕΛ Κοζάνης στα Σέρβια Κοζάνης.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030