Αίτηση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ από την ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Η ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. με έδρα την Πτολεμαΐδα, υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με έλεγχο πιθανών τεχνικών προβλημάτων φορτηγών οχημάτων της εταιρείας.

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030