Επιστολή προς ΤΕΕ για το Πρόγραμμα κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher)