Επιστολή προς ΔΕΗ Α.Ε. – Μη αποδεκτή προϋπηρεσία στην πρόσληψη διπλωματούχων μηχανικών στη ΔΕΗ Α.Ε. και μη προσμέτρησή της στην μισθοδοσία τους