ΕΦΚΑ – Εγκύκλιος για τη Διαδικασία Έκδοσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας