Διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση εντολών πληρωμής μηχανικών που εντάχθηκαν στο νέο καθεστώς εξαίρεσης από τον ΦΠΑ


Ανακοίνωση ΤΕΕ/ΤΚΜ