Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/Τμήματος Ανατολικης Κρήτης σχετικά με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς