Απάντηση ΥΔΟΜ Κοζάνης σε αίτημα ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με διευκρινήσεις για μεθόδους πιστοποίησης νόμιμου περιγράμματος κτιρίου προ του 1955


Η απάντηση της ΥΔΟΜ Κοζάνης
Το σχετικό αίτημα του ΤΕΕ/ΤΔΜ