Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Υπεβλήθη αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με διενέργεια ελέγχου νομιμότητας πρόσθετης κατασκευής σε υφιστάμενο ακίνητο (κατάστημα) στην Κοζάνη

Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030