Αίτηση προς ΤΕΕ/ΤΔΜ από τoν κ. Σωκράτη Στάμο για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης


Ο κ. Σωκράτης Στάμος υπέβαλε αίτηση προς το ΤΕΕ /Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με πραγματοποίηση ελέγχου
χρονολογίας κατασκευής τοιχείου οικίας στους Μαυραναίους Γρεβενών.

 Πληροφορίες: ΤΕΕ/ΤΔΜ, τηλ. 2461028030