7η συνεδρίαση Δ. Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Τρίτη 24/5/2016, ώρα 19.30