7η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 21/4/2015, ώρα 19.30