Ανακοίνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Σκυροδέματος – Θεσσαλονίκη 10-12 Νοεμβρίου 2016