17η συνεδρίαση Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – 10/9/2015, ώρα 14.30